Neem direct contact op via: 0543-760125
of klik hier voor ons contactformulier

AVG verklaring

Hierbij verklaart Oonk-Te Winkel VOF dat zij het AVG-programma heeft doorlopen en dat Oonk-Te Winkel VOF zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met het doorlopen van het AVG-programma van BOVAG heeft Oonk-Te Winkel VOF kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Oonk-Te Winkel VOF zijn te vinden op pagina 2 van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Winterswijk,

d.d. 15-05-2018,

door Oonk- te Winkel

gevestigd te Kottenseweg 11 7101 JM Winterswijk

Door Oonk-Te Winkel VOF is verklaard dat:
De organisatie verwerkt de volgende persoonsgegevens op basis van hieronder beschreven grondslagen:

Klant of leverancier
Persoonsgegevens: NAWTE
Overeenkomst: Opdracht of contract;
Verwerkingen: Administratie, bevestiging, uitlevering;
Verwerking door wie: Afdeling administratie, afdeling sales en afdeling inkoop;
Bewaartermijn: Gedurende het contract en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.

Toelichting:

Nieuwsbrief / mailing reminders apk aanmelders
Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres;
Overeenkomst: Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website); Verwerkingen:
Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.
Verwerking door wie: Afdeling communicatie of marketing;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men aangemeld is en na afmelden nog maximaal 3 maanden.

Toelichting:
Klant geeft op aankoopbon aan dat hij/zij een nieuwsbrief en/of onderhoudsmeldingen wil ontvangen per e-mail.

Prospects en geïnteresseerden
Persoonsgegevens: NAWTE Overeenkomst:
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn;
Verwerkingen: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten;
Verwerking door wie: Afdeling communicatie, verkoop, directie, andere afdelingen en/of relatiebeheerder;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 5 jaar.

Toelichting:

Medewerkers
Persoonsgegevens: NAWTE + geboortedatum, kopie ID en bankgegevens;
Overeenkomst: Arbeidsovereenkomst;
Verwerkingen: Salariëring;
Verwerking door wie: HRM-afdeling; accountant
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.

Toelichting:

Medewerkersfoto’s op de website
Persoonsgegevens: Naam + foto;
Overeenkomst: Aanvullende personeelsovereenkomst;
Verwerkingen: Medewerkerfoto’s op website;
Verwerking door wie: Administratie, afdeling communicatie, HR of marketing;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna maximaal 3 maanden.

Toelichting:

Google Analytics
Persoonsgegevens: IP-adres;
Overeenkomst: Bezoek website;
Verwerkingen: Het verbeteren van onze website en inzage in het gedrag van bezoekers. Het betreft het IP adres (anoniem);
Verwerking door wie: Afdeling communicatie of marketing;
Bewaartermijn: 38 maanden.
 
Toelichting:

De organisatie verklaart verder:

Wij als organisatie hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de organisatie.

Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten waarin persoonsgegevens staan (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, enz.) naar onze privacy policy op de website van de organisatie.

Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Er zijn 3 computers met de gegevens van klanten. Deze computers zijn beveiligd met een wachtwoord. De back-up schijf heeft ook een wachtwoord. Verder zijn de mappen met de papieren administratie opgeslagen in een afgesloten kast.

Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij als organisatie hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.

Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens, die wij buiten de financiële administratie om verwerken, vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

De n.a.w. gegevens van een eigenaar van een voertuig worden door Oonk-Te Winkel VOF zo lang bewaard als de technische levensduur van dat voertuig. Dit om ook na bijv. 20 jaar nog op afstand te kunnen herleiden welke techniek er aan het voertuig zit. Op dat document staan naam, datum, modelnaam en chassisnummer. Zo kan Oonk-Te Winkel VOF ook bij zeer oude voertuigen nog vervangingsonderdelen vinden en opsturen die passen.
Wij als organisatie vragen vooraf altijd toestemming voordat we iemand benaderen via digitale direct markering.

Tot op heden heeft Oonk-Te Winkel VOF geen gebruik gemaakt van digitale direct marketing. Als dat wel gaat gebeuren vragen we eerst toestemming.

Wij als organisatie verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

Bij constatering van een datalek meldt Oonk-Te Winkel VOF dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder zal Oonk-Te Winkel VOF ook meteen de betrokkenen informeren.

We hebben het onderwerp privacy bescherming met alle medewerkers besproken.

Onze directeuren heeft alle medewerkers opgeroepen extra aandacht te besteden aan privacy bescherming.

Aldus verklaard door:
Naam organisatie: Oonk-Te Winkel VOF
Naam persoon: Herbert Oonk
Plaats: Winterswijk
Datum: 15-05-2018

Privacymaatregelen

Google Analytics beschermt de vertrouwelijkheid van Google Analytics-gegevens op verschillende manieren:

  • Volgens de Servicevoorwaarden van Google Analytics, waaraan alle klanten van Google Analytics zich moeten houden, is het verboden persoonlijk identificeerbare informatie (PII) naar Google Analytics te verzenden. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat alle gegevens die door Google kunnen worden gebruikt om een persoon redelijkerwijs te identificeren, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) namen, e-mailadressen of factureringsgegevens.
  • Google Analytics-gegevens mogen niet worden gedeeld zonder toestemming van de klant, behalve onder bepaalde nauw omschreven omstandigheden, zoals wanneer dit wettelijk noodzakelijk is.
  • Op beveiliging gespecialiseerde technische teams bij Google zorgen ervoor dat gegevens niet in gevaar komen door externe bedreigingen. Interne toegang tot gegevens (bijvoorbeeld door werknemers) is strikt gereguleerd en is onderhevig aan toegangsbeheer en -procedures voor werknemers

Privacy verklaring

Privacy Policy
Oonk-Te Winkel VOF streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door Oonk-Te Winkel VOF voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacywetgeving.

Doel van verwerking persoonsgegevens
Om uw verzonder contactformulier, voor bijvoorbeeld informatie, een brochure of een proefrit, te kunnen behandelen heeft Oonk-Te Winkel VOF persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van Oonk-Te Winkel VOF Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door Oonk-Te Winkel VOF uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan Oonk-Te Winkel VOF verstrekt. Oonk-Te Winkel VOF streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacybeleid van Oonk-Te Winkel VOF kunt u aan ons stellen via ons contactformulier onder het tabblad Contact.

Uw rechten
Indien uw persoonsgegevens door Oonk-Te Winkel VOF verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van OonkTe Winkel VOF , dan kunt u dit via het contactformulier onder het tabblad Contact aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.

De internetsite
Oonk-Te Winkel VOF stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van onze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Prijs- en modelinformatie
Alle genoemde modelprijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, leges en verwijderingsbijdrage. Deze bedragen worden per model apart vermeld of kunnen worden opgevraagd. Vermelde prijzen van auto’s met geel kenteken zijn inclusief BTW en BPM; grijs kentekenprijzen (inclusief de prijzen van genoemde extra’s tegen meerprijs) zijn exclusief BTW. Oonk-Te Winkel VOF behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen Ofschoon de lijst met op deze site vermelde prijzen met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Kleuren
Op onze internetsite kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, adviseert Oonk-Te Winkel VOF u voor een natuurgetrouwe kleurweergave een van onze autobedrijven te bezoeken.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Oonk-Te Winkel VOF en/of haar leveranciers (hiervoor en in het vervolg aangeduid met ‘Oonk-Te Winkel VOF ‘). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Oonk-Te Winkel VOF .

Virussen en veiligheid
De Oonk-Te Winkel VOF internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet- Oonk-Te Winkel VOF -sites. Oonk-Te Winkel VOF is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar
Oonk-Te Winkel VOF wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen, wordt door Oonk-Te Winkel VOF gezien als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Oonk-Te Winkel VOF zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.
Door Oonk-Te Winkel VOF verzonden e-mail
Door Oonk-Te Winkel VOF verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaking, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Oonk-Te Winkel VOF staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.